Reserva

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Hostal Roma informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporats en un fitxer de Hostal Roma

Així mateix en registrar-se el client presta el seu consentiment perquè Hostal Romautilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar-li sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Hostal Roma prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat al fet que es destinaran aquestes dades.

Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel•lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Hostal Roma - Carretera C-26 Km 40 25737 Cubells (Lleida) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a:info@hostalroma.com.